Fishbrain

Utdelade SPL-poäng

Tabellen visar vilka Swedish Perch League-poäng som delats ut i de tävlingar som ingår 2022.

Förkortningar på tävlingarna 2022, från vänster till höger

  • S1B22 = SPT 1 Boren 2022
  • ÖPO22 = Östa Perch Open 2022
  • S2H22 = SPT 2 Helgasjön 2022
  • S3I22 = SPT 3 IVÄG 2022
  • SSPC = SPC - Siljan Perch Championship
  • S4S22 = SPT 4 Sommen 2022
  • WBPC22 = Westin Big Perch Challenge 2022
2020 2021 2022 

Sponsorer

Arrangörer

© 2020 Fishy Tech AB. All Rights Reserved.
Facebook Login Google Login